Drukkerij de Gans

Strengere regels AVG gaat 25 mei 2018 van kracht

Op 25 mei gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet eist zorgvuldige omgang met persoonsgegevens, op straffe van hoge boetes.
Naast een goede technische beveiliging is er ook een organisatorische beveiliging. De AVG eist dan ook terecht dat beiden op orde zijn want als het misgaat ontstaat er een datalek.

Veel risico’s zijn ook al af te dekken door een duidelijke focus op beveiliging bij de keuze voor nieuwe software en een bewustwordings-training
voor ons personeel.

Drukkerij de Gans werkt volgens de richtlijnen van het AVG. Bij ons zijn uw gepersonaliseerde mailingen in goede handen!

Wij zijn AVG-Proof!

LinkedIn