Drukkerij de Gans

Ons steentje bijdragen!

Afgelopen april 2018 zijn de leerlingen van Corlaer College Nijkerk
teruggekomen van hun expeditie in Namibië.

Zij hebben daar meegeholpen aan de bouw van een school t.b.v.
de Himba stam in Namibië.

Voorafgaand aan deze reis hebben zijn een heel mooi bedrag bij
elkaar verzameld van ruim 11.000 euro die besteedt gaat worden
aan een nieuw klaslokaal en watervoorziening.

Drukkerij de Gans draagt graag zijn steentje bij en heeft de loten
gedrukt t.b.v. een loterij om zodoende een mooi bedrag bij elkaar
te krijgen.

Op deze manier helpen we allemaal mee aan een mooiere wereld waar
ieder kind zich kan ontwikkelen tot een gelukkig mens met liefde en
respect voor de wereld om ons heen.

LinkedIn